Ook als accountant heb je een meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Maar kan dat niet wat eenvoudiger?

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

In Nederland rouleert jaarlijks zo’n 16 miljard euro aan crimineel geld. Via banktransacties proberen criminelen geld uit de onderwereld naar de bovenwereld te sluizen en zo zwart geld wit te wassen. Het is een groot probleem, en de overheid, het Openbaar Ministerie en verschillende toezichthouders zijn dan ook zeer actief met het bestrijden hiervan.

Actieve Transactie Monitoring is één van de sleutels om witwassen tegen te gaan, en het is dus ook niet vreemd dat banken op dit moment onder een vergrootglas liggen op dit gebied. Met alle financiële (torenhoge boetes), maar ook individuele consequenties (persoonlijke aansprakelijkheid en reputatieschade van bestuurders) tot gevolg. Maar hoewel banken dus aan steeds strenger toezicht worden onderworpen, en zich aan steeds meer regels moeten houden, is het voor hen een enorme opgave om werkelijk te kunnen voldoen aan die regels (lees hier de 5 belangrijkste Transactie Monitoring pijnpunten, die banken aanmerken als groot probleem).

Wwft volledigheid checklist

Maar hoe zit het met accountants en administratiekantoren? Het antwoord is simpel, zegt de wet: “Een voortdurende controle van de zakelijke relatie en de tijdens de duur van de relatie verrichte transacties is verplicht.”

Voor het herkennen van ongebruikelijke transacties zijn verschillende indicatoren ontwikkeld, objectieve en subjectieve indicatoren. En inderdaad, juist bij subjectieve indicatoren gaat het nogal eens mis. Je moet dan immers als accountant zelf beoordelen of een transactie ongebruikelijk is en op basis daarvan besluiten of je het gaat melden of niet. Meld je het niet, terwijl dit achteraf wel had gemoeten, dan ben je daarvoor verantwoordelijk. Kortom, een klein mijnenveldje.

Om uit dit mijnenveld te blijven, en toekomstige ellende te voorkomen, hebben we speciaal voor accountants een Transactie Monitoring stappenplan opgenomen in Grub, onze Wwft-applicatie: een heldere check op de risico’s (zowel de objectieve als de subjectieve), het categoriseren, rapporteren (melden) en het vastleggen van de melding, het zit er allemaal in. Kortom, het helpt je om vanaf nu heel eenvoudig transacties te monitoren en indien nodig ongebruikelijke transacties te melden.

logo_footer