Bewaarplicht Wwft

De Wwft kent een bewaarplicht. In wetgeving staat aangegeven dat deze vijf jaar is.

Cliëntinformatie moet tot vijf jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard worden. Het gaat hier om alle informatie als identificatie en verificatiegegevens, uittreksels handelsregister en overige informatie die in een cliëntdossier staat.

Hetzelfde termijn van vijf jaar geldt voor (voorgenomen) ongebruikelijke transacties. 

Zorg dat je bij een controle van de toezichthouder je altijd eenvoudig de benodigde informatie kunt overhandigen. 

logo_footer