Laatste blogs & artikelen

Ons verhaal

Wwft software van de toekomst: voor de toekomst van je kantoor.

De afgelopen tijd is er steeds meer aandacht voor het integer handelen binnen accountantskantoren. Niet zonder reden. Naast de morele reden zien we namelijk ook dat integriteit de basis vormt van (financieel) succes. Een trend die door verschillende accountantskantoren wordt herkend.
Sterker: het aannamebeleid van kantoren wordt hieraan aangepast. Aan de poort wordt gecontroleerd of een nieuwe collega eerlijk, open en betrouwbaar is. Zo werkt het ook voor nieuwe cliënten. Aan de poort wordt getoetst of iemand betrouwbaar is. Uiteindelijk met als doel om een duurzame relatie aan te gaan.

Lees meer

De SIRA vraagt om een adequaat kwaliteitssysteem, Grub helpt je.

Het gaat de laatste tijd in accountants-kringen veel over de SIRA, de Systematische Integriteitsrisicoanalyse. De SIRA is ingesteld om de integriteit van de financiële sector te waarborgen. Het is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in integriteitsrisico’s. Maar het dwingt je ook om hierop ‘adequaat beleid’ uit te voeren en dus zorg te dragen voor een zichtbaar integere bedrijfsvoering. Hoe gaat Grub je hierbij helpen?

Lees meer

De roep om een ​​nieuwe aanpak van Transaction Monitoring is groot. Maar eigenlijk is die nieuwe aanpak er al.

Iedereen is het erover eens: de huidige manier van Transactie Monitoring is niet langer houdbaar. Om vele redenen (lees ‘de vijf belangrijkste pijnpunten’). En sommige artikelen schetsen een toekomstige oplossing, bijvoorbeeld voor het openen van de blinde vlekken en anderzijds het tegengaan van de ‘false positives die steeds weer terugkomen’. Zoals een interessant artikel van Deloitte Luxembourg stelt: “Zelfs als we er nog niet zijn (…) is het doel om een ​​meer datagedreven aanpak samen te brengen met kunstmatige intelligentie en machine learning om bruikbare inzichten te leveren en veel minder ruis te creëren dan de gebruikelijke aanpak.” Het mooie is: we hoeven niet te wachten op de nieuwe oplossing, die is er al: CW360.

Lees meer
logo_footer