Privacy Policy

Ons verhaal

 ComplianceWise B.V., gevestigd aan Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Jouw data zijn belangrijk. Daarom behandelen wij het ook zo. In dit privacy-statement vertellen wij welke data wij gebruiken en hoe wij dit doen. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt ComplianceWise zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy-statement kan wijzigen. De meest actuele privacy statement vind je op onze website (www.compliance-wise.com/privacy). Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 25-04-2024. 

  

 1. Contactgegevens:

https://www.compliance-wise.com/ 

Anthony Fokkerweg 1 

1059 CM Amsterdam 

+31202044538 

Danny Mourits is de Functionaris Gegevensbescherming van ComplianceWise B.V. Hij is te bereiken via services@grubvooraccountants.nl. 

  

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

ComplianceWise B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jouw bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt o.a. doordat: 

 • Je content aanvraagt zoals een whitepaper, video of checklist 
 • Je je inschrijft voor een van onze evenementen of webinars 
 • Je contact met ons opneemt (via een formulier, zoals; het contactformulier, een demo-aanvraagformulier of free trial aanvraagformulier) 
 • Je telefonisch of (op een event) mondeling kenbaar hebt gemaakt graag meer informatie te willen ontvangen en/of een vervolgafspraak te willen maken betreft ons product of onze diensten 
 • Je bij ons hebt gesolliciteerd 
 • Wij je gegevens hebben verkregen via een openbare bron, zoals LinkedIn 

Uiteraard ben je niet verplicht om persoonsgegevens achter te laten, echter is het niet mogelijk om bovengenoemde acties uitvoeren zonder jouw gegevens met ons te delen. 

  

 1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Functie 

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door klant te worden, in correspondentie, mondeling of telefonisch 

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

ComplianceWise B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– je toe te voegen aan onze mailinglijst om je te informeren via o.a. onze nieuwsbrief over relevante webinars en/of andere (product)ontwikkelingen (grondslag toestemming) 

– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te verbeteren (grondslag toestemming) 

– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag overeenkomst) 

– je te informeren over veranderingen in de Wwft-wetgeving (grondslag gerechtvaardigd belang) 

– je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (grondslag toestemming) 

– ComplianceWise B.V. analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren. (grondslag toestemming) 

– je te kunnen uitnodigen en vervolgacties in te plannen voor een sollicitatieprocedure (grondslag toestemming) 

  

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

ComplianceWise B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Contacten die in onze database staan maar geen actieve vorm van contact (zoals een webinar of event inschrijving, whitepaper download, free trial- of demo-aanvraag) met ComplianceWise hebben gehad  – 1 jaar 
 • Contacten die actief met ons contact hebben gehad (zoals een webinar of event inschrijving, whitepaper download, sales call, free trial- of demo-aanvraag)  maar geen klant zijn geworden – 2 jaar 

  

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

ComplianceWise B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

  

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

ComplianceWise B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ComplianceWise B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij jou geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hier kun je meer lezen over ons cookie-beleid: https://compliance-wise.com/cookiebeleid-eu/  

   

       8. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat ComplianceWise hun persoonsgegevens verwerkt. 

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ComplianceWise B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via services@grubvooraccountants.nl. 

 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ComplianceWise B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. 

  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: services@grubvooraccountants.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. 

  

ComplianceWise B.V. wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

logo_footer