Whitepaper:
Het SIRA proces voor de toekomst

Wat is de SIRA? De SIRA is een hulpmiddel waarmee je op een systematische wijze onderzoek doet naar integriteitsrisico’s en deze juist opvolgt. De SIRA bestaat uit vier onderdelen. 

1. Risico-identificatie
2. Risicoanalyse
3. Risicobeheersing
4. Risicomonitoring

SIRA, de Systematische Integriteitsrisicoanalyse

De SIRA is ingesteld om de integriteit van de financiële sector te waarborgen. Het is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in integriteitsrisico’s. Maar het dwingt je ook om hierop ‘adequaat beleid’ uit te voeren en dus zorg te dragen voor een zichtbaar integere bedrijfsvoering.

Door het doorlopen van de stappen van Identificatie, Analyse, Beheersing en Monitoring weet je precies welke risico’s je in de gaten moet houden. Je leest er meer over in deze gratis SIRA-whitepaper.

Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA) en Grub
SIRA voor wie accountants

Voor wie is de SIRA belangrijk?

Het is voor financiële dienstverleners – met name accountantskantoren – belangrijk om inzicht te krijgen in integriteitsrisico’s. De reden hiervan is de toenemende financieel-economische criminaliteit.  Criminaliteit zoals het witwassen van illegaal verkregen vermogen, of het (indirect) financiëren van terroristische organisaties, belastingontduiking en meer. Zaken waar je als kantoor zeker niet medeverantwoordelijk voor wilt zijn.

Het doel van de SIRA is om risico’s te herkennen en beheersbaar te maken.

logo_footer