Regelgeving Wwft

Wwft regels, toezichthouder en leidraden

Wwft regels

Wat is Wwft? De Wwft staat voor Wet- ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. De naam van de wet geeft het al aan, het doel van deze wetgeving is om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Witwassen, fraude, terrorismefinanciering.. het zijn geen dingen waar alleen banken mee te maken krijgen. (En voor op de vingers getikt kunnen worden.) Maar ook financiële instellingen, zoals accountantskantoren moeten aan de Wwft-regelgeving voldoen.

Wat zijn de Wwft regels waar je aan moet voldoen?

Op de website van overheid.nl kun je de wetgeving rondom de Wwft vinden. Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Maar in het kort moet je als financiële instelling voldoen aan de volgende Wwft-onderdelen:

  1. Cliëntenonderzoek doen
  2. Ongebruikelijke transacties melden
  3. Toezicht houden en handhaven
  4. Bewijsstukken verzamelen en opslaan
  5. Zorgen voor training en (zelf)educatie rondom de Wwft

Wwft toezichthouder

Voldoen aan de Wwft? Je kunt eenvoudigweg de richtlijnen van de toezichthouder volgen. Een voorbeeld van een Wwft-toezichthouder is het Bureau Financieel Toezicht.

Op de website van het Bureau Financieel Toezicht staat dat er toezicht wordt gehouden op onder andere accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Hierbij werkt BFT samen met andere toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsch Bank (DNB) en de belastingdienst.

Het doel van de samenwerking is om tot toezichtsarrangementen te komen. Inclusief het opzetten van processen, procedures, Wwft-vragenlijsten, afspraken en alle andere zaken gericht op het vaststellen van de naleving van wet- en regelgeving waarop toezicht betrekking heeft. Het Bureau Financieel Toezicht heeft toezichtsarrangementen met het Register Belastingadviseurs (RB) en de SRA.

Leidraad Wwft

De toezichthouder controleert op verificatie van de identiteitsgegevens van de cliënt, identificatie en verificatie van de uiteindelijke belanghebbende, het in kaart brengen van eigendoms- en zeggenschapsstructuur, vastlegging van cliëntacceptatie en risicoprofielen, educatie van personeel en voortdurende monitoring van de zakelijke relatie.

Voor meer gedetailleerde instructies maak gebruik van de volgende leidraden en richtlijnen van het Bureau Financieel Toezicht:

< Risicobeleid

Opdrachtaanvaarding en Wwft >

logo_footer