3 uitdagingen bij het ‘Googlen’ naar wwft-risico’s

Hoe weet je dat je voldoende hebt gedaan? Hoe bereik je dat gevoel van comfort? Hoe weet je dat iedereen iedereen op dezelfde risico’s zoekt? Op die vragen geven Christiaan Dappers (ComplianceWise), Daniel Boelen en Tycho Gabeler (Web-IQ) antwoord.

Allereerst, hoe en waarom de Wwft


Witwassen stopt niet bij de grenzen. Daarom is er op Europees niveau overal dezelfde wetgeving van kracht, namelijk de AML (Anti Money Laundering)-directive. Deze is in Nederland beter bekend als de Wwft (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme).

De richtlijn was in eerste instantie voornamelijk bedoeld voor banken en trust-kantoren. Maar in 2015 werd de vierde AML-richtlijn van kracht. Dit is een belangrijk moment, want volgens deze richtlijn moeten ook dienstverleners, zoals fiscalisten, accountants, belastingadviseurs en notarissen maatregelen nemen voor een integer beleid. Logisch, ook deze partijen geven toevoeging aan ons financiële bestel. Het is een nieuwe groep poortwachters.

Tijdslijn AML directive en wwft richtlijn

Wat wordt er verwacht?

 

De Wwft voorschrijft dat iedere cliënt onderzocht dient te worden en zodoende een risicoprofiel moet krijgen. De voorwaarden moeten gestaafd zijn op het integriteitsbeleid en de procedures van desbetreffende dienstverlener.

Christiaan Dappers, CEO ComplianceWise: “Er wordt vaak gedacht dat je tijd kwijt bent aan het accepteren van nieuwe klanten, maar in het geheel ben je veel vaker aan het monitoren. Een bestaande cliënt heb je namelijk altijd onder jouw hoede, een nieuwe cliënt kun je altijd nog afwijzen.”

“De Wwft is eigenlijk maar een paar regels tekst. Maar de aanleiding tot die wet vind je terug in de toelichtingen. Zo vind je in artikel 13-24 van de 4e Anti Money Laundering (AML) Directive informatie over wanneer je een vereenvoudigd of juist een verscherpt cliëntenonderzoek moet doen. In de bijlage 2 en 3 vind je een lijst met factoren van potentieel laag en hoog risico. Bijvoorbeeld; heeft jouw cliënt veel transacties met contant geld? Dan is dat een factor voor een potentieel hoog risico.”

“Ook worden er in de publicatie van de richtlijn overwegingen meegegeven. Bijvoorbeeld nummer 19 die stelt dat als er nieuwe technologieën zijn die jou beter in staat stellen om het risico te beoordelen, dat je die in overweging moet nemen.”


“Daarbij adviseren de toezichthouders, waaronder AFM en De Nederlandsche Bank: ga op zoek naar andere bronnen dan de reguliere bronnen. Kortom, goed onderzoek doen met nieuwe technologie waarbij je opzoek gaat buiten de gebaande paden. Dat is waar de wwft-software Grub exact op aansluit. Je kunt hierin zowel je nieuwe als bestaande cliënten beoordelen en monitoren op risico’s. En alles vastleggen.”

Maar wat we vanuit alle hoeken horen is dat er toch nog wel veel gegoogled wordt naar cliënten en UBO’s om je comfortabel te voelen. En dat is iets waar we een oplossing voor wilden ontwikkelen.”

Googlen naar wwft risico's? Dit moet je weten

Hoe zoek je naar Wwft-risico’s?


Daniel Boelen, business development director bij Web-IQ: “Met Web-IQ willen we een betere match maken tussen hetgeen wat je zoekt en hetgeen wat je vindt. We willen een betere zoekkwaliteit afleveren dan Google.”

“We zorgen dat het eindeloos Googlen begrensd wordt”, vult Tycho Gabeler, business analyst bij Web-IQ aan: “We gaan specifiek op zoek. Dit doen we in zowel Google als zoekmachine Bing. Onze ‘crawlers’ gaan geautomatiseerd alle resultaten af. We filteren daarbij onder andere op false positives. Daarmee geven we zo’n 80% minder resultaten terug dan een zoekmachine zou doen.”

“We zoeken met honderden zoekwoorden in een zoekstring. Met input van onze klanten scherpen die lijst met zoekwoorden steeds verder aan. Op die manier lift iedereen mee op de bevindingen van anderen. Dit geeft een uniforme manier waarop iedereen zoekt en maakt het goed uit te leggen waarom je wel of niet iets hebt gevonden in je zoektocht.”

Strijgen tegen financiële criminaliteit


Web-IQ levert clear- en darkweb intelligence-oplossingen aan bedrijven en financiële instellingen over de hele wereld om KYC, compliance en due diligence-verwerking te verbeteren, het witwassen van geld te voorkomen (AML/CFT) en fraude te bestrijden.

Daniel Boelen: “Een aantal jaar geleden is Web-IQ gestart in de financiële sector. We werken graag samen met bedrijven die vooroplopen in het bestrijden van financiële criminaliteit. ComplianceWise en hun product Grub zijn daar een goed voorbeeld van.”

3 Wwft-Google vragen

Grub is een softwaretool van ComplianceWise die alle aspecten van de Wwft meeneemt. De nieuwste feature Grub Risico Vangnet geeft antwoord en biedt comfort op de drie vragen die je jezelf hoogstwaarschijnlijk stelt bij het Googlen naar Wwft-risico’s:

  • Hoe weet ik wanneer ik voldoende heb gezocht?
  • Hoe leg ik dit vast?
  • En hoe weet ik dat iedereen op dezelfde risico’s zoekt en deze vastlegd?
Wil je meer weten?
Plan dan een vrijblijvende demo in
logo_footer