“Grub past binnen onze filosofie van de accountant als onafhankelijk geweten.”

Jan Borger TIC Assurance

Jan Borger, Register Accountant, (mede)initiatiefnemer en directeur van TIC Assurance, helpt accountants om zelfstandig en onafhankelijk te ondernemen. Waarbij hij vooral let op kwaliteit en ‘echte voldoening in het controlevak’. Met welke achterliggende gedachte is hij TIC Assurance gestart, en hoe past Grub in die filosofie?

“Mijn basiscompetenties bevinden zich in audit & assurance. Hierbij heb ik een voorliefde voor toepassing van nieuwe technieken, waaronder data-analyse en process mining. Ik richt me bovendien op het proces van totstandkoming van managementinformatie, procesanalyse, inbedding in de risk management cyclus, audits én compliance met wet- en regelgeving. Daarbij sta ik een ‘data driven’ aanpak voor, voor het beheersen van een organisatie. Dat is niet alleen gericht op de toekomst, waardoor het de kwaliteit ten goede komt.”

En wat is specifiek je rol binnen TIC Assurance?

“Ik ben als bestuurder betrokken bij TIC Assurance. Mijn rol is om zelfstandig aangesloten professionals te ondersteunen diverse gebieden als compliance, vaktechniek, IT Audit, data-analyse en andere toepasbare technieken in de hedendaagse assurance praktijk.”

Op jullie site staat deze zin: ‘Zo is de rol van de controle-accountant niet langer een ‘politieagent’, maar kan de traditionele rol van accountant als geweten van eigenaren en management hersteld worden.” Wat bedoel je daar precies mee?

“Wij zien de rol van de accountant niet zozeer als handhaver, maar meer als onafhankelijk geweten van alle stakeholders. Eén belangrijke stakeholder die volgens ons nog wel eens wordt vergeten is de ‘ondernemer’ of ‘beleidsbepaler’ zelf. In plaats van als handhaver alleen problemen te benoemen, willen wij voor hen ook waarde toevoegen, door mee te denken over oplossingen. Hierbij willen wij accountants dus optimaal de mogelijkheid geven om hun natuurlijke adviesfunctie uit te oefenen.”

Zonder dat ze ‘teveel’ meedenken met een klant?

“Precies. We hebben een uniek concept, waarbij het risico dat een individuele accountant teveel meedenkt met een klant wordt beperkt, omdat we vanuit de koepel toezien op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.”

Jullie helpen accountants ook om de hen door politiek, OM en toezichthouder toebedachte poortwachtersrol beter te laten vervullen, zonder dit als een straf te ervaren, zie ik dat goed?

“Vanuit onze visie is kwaliteit een uitgangspunt dat bereikt kan worden door een ‘zuivere’ vorm van dienstverlening. Door ons audit only concept wordt niet gesubsidieerd tussen verschillende vormen van dienstverlening en kunnen we op een zuivere en onafhankelijke manier opereren. Het is onze overtuiging dat dit niet alleen als ‘poortwachter’ van het maatschappelijk verkeer gewenst is, maar ook toegevoegde waarde levert voor cliënten.”

Wwft volledigheid checklist

Hoe dan?

“Wij proberen  inzicht te geven in data en risico’s vanuit de business door meer naar de processen van de ondernemers te kijken. Waar nu onder het mom van ‘compliance’ uit veiligheid veel detailcontroles worden uitgevoerd op basis van statistische steekproeven vinden wij dat het met behulp van data-analyse mogelijk moet zijn om klanten inzicht te geven in de risico’s waar het echt om gaat. Zowel op high level in de Governance, Risk & Compliance als op het gebied van performance management.”

Als we het hebben over de Wwft, veel accountants weten eigenlijk niet aan welke Wwft-richtlijnen ze moeten voldoen, of ze denken eraan te voldoen maar voldoen dan slechts aan een plukje richtlijnen, worden ze aan hun lot overgelaten?

“Dat is het nadeel van regulering die toeziet op reparatie van leemtes in regelgeving in het verleden. Regelgeving wordt daardoor vaak heel erg complex. De meeste belangenbehartigers, SRA, Novak en Extendum, hebben inmiddels wel content ontwikkeld om hierbij te helpen, maar dat is vooral standaard content.”

“Standaard checklists voegen mijns inziens niets toe. Het zijn niet persé oplossingen waarmee je vooruit komt. En in de praktijk worden ze ook vaak als formaliteit afgedaan.

Zo kom je bij Grub?

“Ja, Grub geeft wel toegevoegde waarde. In grondigheid én in efficiency. Het is een tool die een deel van de werkzaamheden automatiseert. Bijvoorbeeld een zoekopdracht naar bijzondere branches, negatieve media of een PEP.”

Wat maakt Grub uniek?

“Het mooie is dat je met Grub compliance van je organisatie bewerkstelligt, eigenlijk afdwingt, zonder dat het een last wordt. Met name door de integratie van publieke informatie met standaardwerkzaamheden volgens een vaste workflow.”

Met Grub hebben we een applicatie willen maken, waarmee accountants niet alleen volledig en aantoonbaar voldoen aan alle Wwft-richtlijnen, we willen ook dat accountants zich volledig ontzorgd voelen. Dat past bij jouw filosofie, klopt dat? En is dat de reden waarom jij het ook aanbiedt aan de bij jou aangesloten professionals? 

“Ja, ik probeer met tools zoals Grub te ondersteunen op het gebied van relevante regelgeving. Eigenlijk zou je compliance zoveel mogelijk willen automatiseren. Dat is ook onze filosofie. Grub heeft natuurlijk nog enkele uitdagingen, maar is zeker het voorloper op dit gebied.”

Tenslotte, het BFT komt morgen langs, ik gebruik Grub, in één woord:  kan ik met een gerust hart de deur opendoen?

“Uiteraard.”

logo_footer