Geheimhoudingsplicht transacties

Bij het melden van een voorgenomen ongebruikelijke transactie geldt er een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding is er om de melder van de transactie te beschermen. Dit kan benodigd zijn wanneer het gaat om een cliënt die betrokken is bij (grootschalige) criminele activiteiten. Deze criminelen kunnen er zo niet achter komen dat jij een melding hebt gedaan.

Hoe kun je vermoeden van witwassen melden?

Iemand die een melding doet van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU) doet dit via het portaal van de FIU. Bij het melden deel je transactiegegevens met de FIU. (Bekijk ook: FIU-indicatoren) Het is belangrijk om ook een vertrouwenspersoon, meestal de compliance officer, hiervan op de hoogte te stellen. Vervolgens kunnen jullie samen de melding doen.

Hierna geldt er vervolgens een tipping-off verbod. Dit staat ook wel voor een geheimhoudingsplicht waarbij je niet anderen mag informeren over de melding van de ongebruikelijke transactie.

logo_footer