Novak en ComplianceWise: een samenwerking voor het accountantsberoep van gisteren, vandaag én morgen

Al sinds de start van project Grub in 2018 is stichting Novak een betrouwbare partner. Samen ondersteunen zij mkb-accountants en financiële dienstverleners bij de uitdagingen in hun werk. Ze nemen mkb-accountants bij de hand door ze te helpen bij bijvoorbeeld kwaliteitsbeheersing en compliance met de Wwft. Guus Ham, directeur bij Novak, en Christiaan Dappers, CEO en mede-oprichter bij ComplianceWise, werpen een blik op de samenwerking en waarom die samenwerking zo belangrijk is voor mkb-accountants.

 

Over Novak


Stichting Novak is een serviceorganisatie die producten en diensten aanbiedt aan mkb-accountantskantoren. De stichting biedt mkb-accountants (AA/RA) zowel vaktechnische ondersteuning als ondersteuning bij ondernemersvragen. Novak staat naast de mkb-accountant bij het uitoefenen van zijn of haar beroep. Met bijvoorbeeld het Novak Kwaliteitssysteem helpt de stichting mkb-accountants bij de kwaliteitsbeheersing. Ook biedt Novak cursussen,  opleidingen en verdere vaktechnische ondersteuning, zoals kwaliteitsreviews en opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen etc.. Meer over Novak lees je hier.

Grub en Novak: verbonden door belangrijke systemen


Het Novak Kwaliteitssysteem is een van de belangrijke onderdelen waar ComplianceWise en Novak de handen ineen hebben geslagen. Het systeem voorziet in verschillende belangrijke aspecten van kwaliteitsbeheersing waar mkb-accountants in de dagelijkse praktijk mee geconfronteerd worden. Denk bijvoorbeeld aan instructies en bijbehorende modellen voor het uitvoeren van accountancy-opdrachten, maar ook het toepassen van wet- en regelgeving op kantoorniveau, inclusief de verplichte evaluatie vanuit de Nadere Voorschriften Kwaliteitssysteem (NVKS). Zo hoef je niet zelf het wiel uit te vinden.

Het kwaliteitssysteem van Novak is een belangrijke aanvulling op de ComplianceWise tool Grub en, zoals gezegd, een van de onderdelen waarin Novak en Compliance-Wise elkaar proberen te versterken. Grub is de tool voor financiële dienstverleners om compliant te zijn met de Wwft. De tool helpt kantoren zo eenvoudig mogelijk, volledig en aantoonbaar te voldoen aan alle Wwft-richtlijnen. Met andere tools zijn dienstverleners vaak ‘een beetje compliant’, maar dit bestaat niet. Je bent of wel compliant of niet. Met Grub ben je dit wél.

De kracht om het Novak kwaliteitssysteem als verlengstuk van Grub in de tool te implementeren is dat zo de kennis van beide partijen optimaal wordt benut in één tool. “Wij weten alles over witwassen en de Wwft, terwijl Novak juist weer de kennis heeft van alle ontwikkelingen in het mkb-accountantsberoep”, vertelt Christiaan. Daar voegt Guus aan toe: “Grub is een hele dienstbare tool voor het cliëntacceptatie -en cliëntcontinuatietraject. Het Novak Kwaliteitssysteem vormt de blauwdruk van het accountantskantoor als het gaat om kwaliteitsbeheersing, bijvoorbeeld in relatie tot de integriteitsrisicoanalyse vanuit onder andere de Wwft en de NVKS. Deze wordt uitgevoerd en op kantoorniveau vastgelegd in het Novak Kwaliteitssystem met behulp van de risicomatrix Integriteit en Wwft. Een doorvertaling hiervan naar Grub helpt de accountant om in één keer alle noodzakelijke werkzaamheden op cliëntniveau te doen.”

Guus Ham van Novak
Het belang van eenvoud in een steeds uitdagender vakgebied


Die eenvoud om snel, eenvoudig en volledig te profiteren van het beste van twee werelden in één tool voor het uitvoeren van het accountantsberoep is essentieel in een steeds complexer wordend vakgebied, vinden beide heren. Christiaan: “Wet- en regelgeving zijn in de afgelopen jaren alsmaar aangescherpt, kijk bijvoorbeeld terug naar de implementatie van de 4e AML Directive in de Nederlandse Wwft in 2018. Maar ook de recent aangescherpte sanctiewetgeving inzake Rusland is een actueel voorbeeld. In de toekomst zullen er meer verplichtingen komen om aan te tonen hoe geldstromen zich bewegen bij de cliënt. Zo verwacht ik dat de strafbaarstelling van bestuurders uit de 6e AML Directive zich ook in meer of mindere mate zal doorvertalen naar het mkb-segment. Ik verwacht ook dat de transactiemonitor door zal sijpelen bij de accountants; dat monitoring op de administratie en niet alleen bankrekeningen in de toekomst plaatsvindt. Immers, witwassen gaat voor een significant gedeelte via de administraties.”

Guus sluit zich aan bij Christiaan en voegt toe: “Die aanscherping van wet- en regelgeving maakt het werk van de accountant, die het al druk heeft, ingewikkelder. Dit is met name voor kleine kantoren uitdagend. Een deel van de aanscherpingen komt ook voort uit het verslechterde imago van het accountantsberoep door schandalen en affaires bij vaak grotere kantoren waar ook de politiek bij betrokken is. Daarnaast verwacht ik dat het personeelstekort binnen ons vak zal toenemen in verband met de vergrijzing. Juist daarom is het belangrijk dat wij als Novak en partijen zoals ComplianceWise helpen het werk van de accountant efficiënter te maken en blijven benadrukken dat het een mooi beroep is!”

Samenwerking op meerdere fronten


Dat doen Novak en ComplianceWise niet alleen door samen te werken aan een nog completere versie van Grub, maar ook door kennis uit te wisselen met alle leden. “We geven samen webinars om inhoud te delen met mkb-accountants. Die inhoud proberen we ook te delen door structureel artikelen te schrijven en te verspreiden, alsook mailing uit te sturen. Alles aan informatieverstrekking proberen we samen op te pakken”, aldus Christiaan. Hij benadrukt dat het namelijk niet eenvoudig is voor accountants om continu van alle ontwikkelingen in het vak op de hoogte te zijn en dat die kennisuitwisseling daarom zo belangrijk is. “Wij proberen voor te sorteren op de toekomst en te benadrukken dat ontwikkelingen in het veld niet onderschat moeten worden.”

Al jarenlang een solide samenwerking

Op al die onderdelen werken Novak en ComplianceWise al lange tijd succesvol samen. “We stonden er echt vanaf het begin bij om bij te dragen aan de ontwikkeling van Grub. Om te zien hoe Grub van niks naar een breed erkend product in de branche is gekomen is iets waar we heel trots op mogen zijn. Het is mooi hoe we daar als Novak aan hebben bijgedragen en hoe we dat nog steeds doen door ons systemen te matchen”, zegt Guus. Beide heren onderstrepen daarnaast dat de samenwerking alleen zo goed verloopt door het fijne, nauwe en soepele contact.

Christiaan sluit af met een bericht aan alle Novak-leden: “Zie Grub echt als een partner die helpt om je normale werk te verbeteren. Voel je vrij om de kennis die Novak en ComplianceWise delen tot je te nemen.

logo_footer