AVG en Wwft

De AVG is een algemene wet en de Wwft is een bijzondere wet. Dit zorgt ervoor dat de verplichtingen vanuit de Wwft voorgaan op de AVG.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is.  Ben je dus na vijf jaar niet meer Wwft-plichtig, dan ben je verplicht om identiteitspapieren te verwijderen.

Alleen wat noodzakelijk is

Bij het opslaan van de gegevens wordt alleen opgeslagen wat vanuit de Wwft verplicht is.

Betreft vastlegging van identiteitspapieren gaat het om het opslaan van het type identiteitsbewijs (bijv. paspoort) en het documentnummer. Mogelijke andere gegevens zoals een pasfoto worden onherkenbaar gemaakt.

logo_footer