Cliëntverificatie

Bij een nieuwe cliënt ontvang je identiteitsgegevens van de cliënt. Tijdens verificatie stel je vast of de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit.

Het vaststellen van de identiteit doe je bij natuurlijke personen aan de hand van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor rechtspersonen (bedrijven) maak je gebruik van een uittreksel van het handelsregister (KvK).

Digitaal verifiëren

Van oorsprong schrijft de Wwft voor dat de verificatie met de persoon moet plaatsvinden. Alleen door alle recente ontwikkelingen zijn er steeds meer tools beschikbaar gekomen om een identiteit digitaal te verifiëren. Dit kan via apps waarbij een ID wordt uitgelezen, maar het meest betrouwbare is het inlezen van informatie vanuit een digitaal paspoort. Bijvoorbeeld via een ID e-wallet.

Dat door de opkomst van digitale verificatiemiddelen het verificatieproces nu steeds vaker digitaal uitgevoerd is een ontwikkeling die wordt ondersteund door de Europese Commissie en De Nederlandsche Bank (DNB).

Cliëntacceptatie en de start van het KYC-proces wordt gemakkelijker met e-verificatie.

Real-life verifiëren

Het is ook altijd mogelijk om de cliënt op kantoor uit te nodigen. Naast dat je zo voldoet aan de identificatieplicht leer je op deze manier wellicht ook de cliënt beter kennen. Dit kan later van pas komen om verdacht (transactie)gedrag in de gaten te houden.

 

logo_footer