Wwft software van de toekomst: voor de toekomst van je kantoor.

Niet voldoende onderzoek

Sinds jaren gebeurt het toetsen aan de poort middels de identificatieplicht. Voorafgaand aan dienstverlening wordt onderzocht wie de onderneming met uiteindelijke eigenaren zijn. Op basis hiervan wordt veelal een vragenlijst ingevuld. Het invullen van deze vragenlijsten is veelal een formaliteit. Helaas wordt er vaak niet goed genoeg nagedacht over mogelijke integriteits- en Wwft-risico’s. Wat grote gevolgen kan hebben voor het kantoor.

Aandacht vanuit het accountantskantoor

Er zijn ook voorbeelden waar het goed gaat. Dit zijn de kantoren die veel aandacht besteden aan integriteit. Dit doen ze door;

  • werknemers op te leiden zodat ze zelf integriteitsrisico’s herkennen;
  • het opzetten van duidelijke werkprocessen voor opvolging van integriteitsrisico’s en;
  • iemand vanuit het management verantwoordelijk te stellen voor integriteit & compliance.

Vanuit deze stabiele organisatie is er vervolgens groeiende aandacht voor integriteit. Echter, dit is soms niet genoeg om alle risico’s te herkennen en op te volgen. Om deze reden kiezen veel kantoren ervoor om in Wwft-software te investeren. Software die bijdraagt aan een zekere toekomst voor het kantoor.

Centrale plek in het kantoor

De groeiende aandacht voor Wwft-software heeft voor veel veranderingen gezorgd. Waar Wwft-software voorheen een losse tool was, krijgt dit soort software steeds meer een centrale plek binnen het kantoor. Dit omdat integriteitsrisico’s en Wwft-risico’s zich bij iedere cliënt en opdracht voor kunnen doen.

Deze nieuwe plek binnen het kantoor zorgt ervoor dat er andere eisen aan Wwft-software worden gesteld. Bij het aangaan van de klantrelatie, ieder jaar maar ook tussentijds moet er op integriteit- en Wwft-risico’s worden getoetst. Het is daarom belangrijk dat eenvoudig en voortdurend op deze risico’s worden getoetst.

Grub als oplossing

Met dit doel is Grub ontwikkeld. Wwft-software waarmee je altijd inzicht heb in mogelijke Wwft-risico’s. Dit is mogelijk met de volgende functionaliteiten:

  1. Integere data: Met één klik op de knop haal je alle benodigde informatie over UBO’s, PEP’s, sancties, negatieve media, risicolanden en risicobranches op.
  2. Data automatisering: Vanuit opgehaalde informatie wordt automatisch de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt opgesteld.
  3. Data alerts: Indien er wijzigingen in de integere data dan ontvang je hierover melding.
  4. Cliëntmonitoring: Indien het tijd is voor een periodieke review van een cliënt dan ontvang je hierover een melding.
  5. Cliëntrapport: Op cliëntniveau worden rapportages automatisch gegenereerd.
  6. Opvolging: Geïdentificeerde risico’s kunnen met een klik eenvoudig worden opgevolgd door de Compliance officer.
  7. Koppeling: Te hoge risico’s worden eenvoudig met een FIU-koppeling gemeld.

Op basis van bovenstaande punten wordt Grub gezien als dé oplossing voor de toekomst. Een oplossing waarmee je efficiënt en eenvoudig inzicht krijgt in alle mogelijke integriteits- en Wwft-risico’s. En waarmee je dus een mooie toekomst van je kantoor waarborgd.

Conclusie

Binnen accountantskantoren is er een groeiende aandacht voor integriteit. Als gevolg hiervan worden werknemers opgeleid, werkprocessen opnieuw ingericht en is het aantal investeringen in Wwft-software groeiende.

Grub is een Wwft-oplossing die kantoren helpt om inzicht te krijgen in mogelijke integriteits- en Wwft-risico’s. Door de slimme technologieën draagt Grub bij aan een zekere toekomst van je accountantskantoor.

Wil je weten hoe Grub je gaat helpen? Neem bij interesse direct contact met ons op of probeer Grub een week lang gratis. 

logo_footer