Nog meer tijd besparen? Profiteer
van Grub Premium.

Kies voor Grub Premium en geniet van de nieuwste features van 2024.

Met Grub’s premium features e-Verificatie en Risico Vangnet maak je je Wwft-proces nog eenvoudiger. Bespaar tijd op het verifiëren van klanten en het handmatig Googlen naar Wwft-risico’s.

Nog geen Grub’er? Ervaar het gemak en probeer Grub gratis uit via onze free trial.

Wwft software en oplossing Grub

                                *Door akkoord te gaan met de toevoeging van deze functionaliteiten zal het tarief per dossier per januari 2024 met 75 eurocent verhoogd worden.

3 redenen waarom klanten kiezen
voor Grub Premium's e-Verificatie:

compliancewise transaction monitoring tool

Self-onboarding door klant

Door je klant te betrekken in de klantacceptatie, het KYC of onboardingproces deel je de verantwoordelijkheid voor het juist en tijdig aanleveren van gegevens.

Dit vermindert de druk op compliance.

Wwft compliant

Veilig gegevens delen (AVG)

Jouw klant bepaalt zelf welke gegevens er worden gedeeld, bijvoorbeeld wél het KvK-uittreksel, maar niet de foto op het rijbewijs. 

Zo heeft jouw klant meer controle op persoonlijke data.

Hoe gaat digitale identificatie en verificatie met een app?

Koppeling met e-ID

Digitaal identificeren en verifiëren met een e-ID wallet kan al bij diverse overheids- en zorginstellingen.  En nu ook voor financieel dienstverleners. 

Maak je kantoor klaar voor de toekomst.

Voordelen van Grub Premium feature:
Risico Vangnet

  • Volledige mediacheck

    Binnen enkele seconden doorzoekt Grub Risico Vangnet het gehele web met meer dan 20.000 fraudegerelateerde zoekwoorden op mogelijke integriteitsrisico's.

  • Open Source Intelligence

    Wereldwijd erkende Open Source Intelligentie (OSINT) van Web-IQ gecombineerd met de Wwft-kennis van de specialisten van ComplianceWise zorgen ervoor dat je zeker weet dat je niks over het hoofd gezien hebt.

  • Alleen relevante resultaten

    Bekijk alleen relevante resultaten, zonder duplicaten en 'false positives'. Selecteer vervolgens zelf het risiconiveau dat bij jouw beleid past. Wij zoeken automatisch, jij bepaalt de vastlegging.

Wwft melding accountants

Grub Premium is de nieuwe standaard voor 2024

Heb je al een Grub account? Upgrade dan naar Grub Premium en profiteer van premium features Grub e-Verificatie en Grub Risico Vangnet.

logo_footer