KYC-proces

Wat is KYC?

KYC staat voor “Know Your Customer” en verwijst naar het proces waarbij een accountant de identiteit van zijn klanten verifieert en informatie verzamelt om een volledig beeld te krijgen van hun zakelijke activiteiten. Het doel van KYC is om mogelijke risico’s op het gebied van witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten te identificeren en te voorkomen.

Waarom is KYC nodig?

KYC is nodig om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen en om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten. Door een grondig KYC-proces uit te voeren, kunnen accountants potentiële risico’s identificeren en passende maatregelen nemen om deze te beheersen.

Waar moet je als accountant op letten bij een KYC-proces?

Bij een KYC-proces moet een accountant op verschillende aspecten letten. Ten eerste is het belangrijk om de identiteit van de klant te verifiëren aan de hand van betrouwbare documentatie, zoals paspoorten of identiteitsbewijzen. Of digitale verificatie, bijvoorbeeld met een e-ID zoals iDIN of Jivi. Daarnaast moet de accountant de aard van de zakelijke activiteiten van de klant begrijpen en beoordelen of deze in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

Verder moet de accountant ook de herkomst van de middelen van de klant onderzoeken om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van illegale praktijken aangaande de Wwft. Het is belangrijk om eventuele ongebruikelijke transacties te identificeren en te melden aan de relevante autoriteiten (zie ook: FIU- indicatoren).

logo_footer