PEP en sanctielijst

Sanctielijsten bevatten namen van personen, groepen of entiteiten die onderworpen zijn aan economische sancties vanwege betrokkenheid bij illegale activiteiten, zoals terrorismefinanciering, handel met vijandige regimes. 

PEP’s zijn individuen met prominente politieke of publieke functies waarvan wordt aangenomen dat ze een hoger risico op corruptie of witwassen met zich meebrengen vanwege hun invloedrijke posities.

Beiden zijn individuen die een verhoogd risico met zich meebrengen voor financiële instellingen. Financiële instellingen moeten zowel PEP’s als personen op sanctielijsten identificeren en monitoren om te voldoen aan regelgeving met betrekking tot anti-witwaspraktijken, klantidentificatie en -verificatie, en het voorkomen van financiering van terrorisme. Deze controles helpen om het risico op betrokkenheid bij financiële misdrijven te verminderen en om wettelijke vereisten na te leven.

Wat is een PEP?

Of misschien beter gezegd: wanneer is iemand een PEP? Een PEP staat voor “Politiek Belanghebbende Persoon” (Politically Exposed Person). Het verwijst naar een persoon die een prominente publieke functie heeft of in het verleden heeft gehad. Dit kan bijvoorbeeld een politicus, hoge overheidsfunctionaris of een persoon met invloedrijke politieke connecties zijn. PEP’s worden beschouwd als een verhoogd risico voor financiële instellingen vanwege hun potentieel voor betrokkenheid bij financiële misdrijven, zoals corruptie of witwassen van geld. Financiële instanties hebben specifieke regelgeving en controles voor het omgaan met transacties of relaties met PEP’s om illegale financiële activiteiten te voorkomen.

Voorbeelden van PEP’s

Enkele voorbeelden van functies die als PEP-kwalificerend kunnen worden beschouwd, zijn:

 • Huidige of voormalige staatshoofden, regeringsleiders of ministers
  Presidenten, premiers, ministers van verschillende departementen zoals Financiën, Buitenlandse Zaken, Justitie, etc.
 • Parlementsleden
  Zowel op nationaal als op regionaal niveau, inclusief leden van de Eerste en Tweede Kamer.
 • Hoge rechters of rechterlijke functionarissen
  Personen in belangrijke posities binnen het rechtssysteem, zoals rechters van hogere gerechtshoven.
 • Hoge militaire functionarissen
  Leiders van de krijgsmacht of mensen die belangrijke militaire beslissingen nemen.
 • Leiders van politieke partijen
  Personen in sleutelposities binnen politieke partijen die invloed hebben op beleidsvorming en besluitvorming.
 • Familieleden of naaste adviseurs van PEP’s
  Personen die nauwe relaties hebben met PEP’s en mogelijk ook als PEP’s worden beschouwd vanwege hun relatie met de persoon in kwestie.

De specifieke criteria en definitie van PEP’s kunnen variëren per regio en instantie, maar over het algemeen omvatten ze personen in hoge politieke of publieke functies en hun directe familieleden en nauwe adviseurs.

Nieuwsgierig naar het aantal PEP’s in Nederland en de impact van PEP’s op de Wwft?Lees de uitkomsten van het onderzoek van AMLC over PEP’s (november, 2023). AMLC.

Anti Money Laundering Centre – Politically Exposed Persons exposure in Nederland.

Waarom is het belangrijk voor een accountant om een PEP te controleren? 

PEP’s en hun naaste relaties worden beschouwd als een hoger risico voor financiële instellingen vanwege hun invloedrijke posities. Ze kunnen gemakkelijker betrokken raken bij corrupte praktijken of het witwassen van geld.

Door PEP’s zorgvuldig te controleren, kunnen accountants en financiële instellingen hun eigen reputatie beschermen. Het vermijden van betrokkenheid bij transacties die mogelijk verband houden met illegale activiteiten is essentieel om het vertrouwen van klanten en autoriteiten te behouden.

Is een PEP-check wettelijk verplicht?

Financiële instellingen en accountants hebben wettelijke verplichtingen om risico’s op witwassen van geld en financiële misdrijven te minimaliseren. Het controleren van PEP’s is vaak een vereiste van anti-witwaswetten en regelgeving.

Wat is een sanctielijst?

Een sanctielijst is een verzameling namen van individuen, organisaties, bedrijven of landen die onderworpen zijn aan economische sancties door een regering, internationale organisatie of een coalitie van landen. Deze lijsten worden opgesteld om acties te beperken of te bestraffen tegen entiteiten die betrokken zijn bij activiteiten die als bedreigend, illegaal of ongewenst worden beschouwd.

Sanctielijsten kunnen verschillende doelen hebben, waaronder het voorkomen van financiering van terrorisme, het naleven van internationale afspraken, het afdwingen van buitenlands beleid, het ontmoedigen van handel met vijandige landen of het bestraffen van individuen of entiteiten die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen.

Financiële instellingen, zoals banken, moeten regelmatig controles uitvoeren tegen deze sanctielijsten als onderdeel van hun due diligence-procedures. Het doel is om te voorkomen dat zij betrokken raken bij transacties met partijen die op deze lijsten staan vermeld. Dit helpt hen om te voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot anti-witwassen, financiële naleving en het voorkomen van financiering van terrorisme. (Regelgeving Wwft)

Wanneer gebruikt een accountant een sanctielijst? 

Accountants gebruiken sanctielijsten als onderdeel van hun ‘customer due diligence’ (CDD) of klantonderzoeksprocedures. Een sanctiecheck wordt uitgevoerd om te controleren of de potentiële klant, zakenpartner of entiteit niet voorkomt op een lijst van personen of organisaties die onderworpen zijn aan economische sancties.

Bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie: Wanneer een accountant of een financiële instelling een nieuwe klant of zakelijke partner accepteert, moeten ze een sanctiecheck uitvoeren om te verifiëren dat de betrokken partij niet op een sanctielijst staat. Dit is een essentieel onderdeel van het klantacceptatieproces.

Bij het uitvoeren van transacties: Bij het uitvoeren van financiële transacties of het verstrekken van financiële diensten aan bestaande klanten, is het belangrijk om regelmatig controles uit te voeren om te verzekeren dat de klant of de transactie niet in strijd is met sanctiewetgeving.

Bij periodieke controles: Accountants moeten periodieke controles uitvoeren, vaak als onderdeel van het voortdurende risicobeheer. Zelfs als een klant aanvankelijk is gecontroleerd bij aanvang van de relatie, kan hun status later veranderen en daarom is regelmatige monitoring essentieel.

logo_footer